داستان ما

این یک حقیقت بسیار طولانی است 🙂

آی‌ترنسلیت برای مدرسان ترجمه

آی‌ترنسلیت تلاش کرده بستری فراهم کند تا مدرسان مهارت‌های ترجمه، در هر جنبه از ترجمه که تسلط دارند و در هر جفت زبانی که در کار می‌کنند، به راحتی بتوانند آن را آموزش داده و کسب درآمد کنند.

آی‌ترنسلیت برای ترجمه‌آموزان

در این وبسایت هر آنچه که شما برای تسلط به مهارت ترجمه نیاز دارید، ارائه می‌شود. نگران جفت زبانی خاص خودتان هم نباشید، چرا که در آی‌ترنسلیت می‌توانید مدرس ترجمه در هر جفت زبانی که می‌خواهید پیدا کنید.

تیم ما

بهترین ها در کنار ما هستند